Ühine autorsus

Teose võib luua üks isik või mitu isikut ühiselt. Mitme isiku ühine panustamine teose loomisse toob kaasa ühise autorsuse.

Ühisel autorsusel on omakorda kaks alaliiki – ühisautorsus ja kaasautorsus:

1) ühisautorsus tekib juhul, kui teos moodustab ühe jagamatu terviku. Näiteks kui kaks autorit on oma teose algusest kuni lõpuni kirjutanud lahutamatus koostöös ning kummalegi neist kuulub autoriõigus teosele tervikuna.

2) kaasautorsus tekib juhul, kui teos koosneb iseseisva tähendusega osadest, mille loojad on igaüks eraldi identifitseeritavad. Iseseisev tähendus on sellisel teose osal, mida saab kasutada sõltumatult teose teistest osadest.

Ühine autorsus

Nagu autoriõiguse puhul ikka, on ka ühise autorsuse puhul võimalik autoriõiguse müümine, üleandmine ja pärimine. Selleks peab autor andma oma kirjaliku nõusoleku.

 

Järgmine: "Vaese mehe autoriõigus"

 

Siin lehel olev info ei ole põhjalik juhend ega juriidiline nõuanne, vaid on lühike ülevaade, et laiendada oma teadmisi autoriõigusest. Mõningates erandolukordades ei pruugi antud info olla kohaldatav.

 

 

 

Ühinemine

Kõik eelnevad siseriiklikud ja rahvusvahelised Autoriõiguse Koja veebilehed on nüüdseks koondatud aadressile copyrighthouse.org.