Tasuta tunnistusavaldus

Autoriõiguse rikkumise korral väljastab Autoriõiguse Koda tasuta tunnistusavalduse (väärtusega £150) kohtumenetluses kasutamiseks. Antud dokument on allkirjastatud juristi ning notari juureolekul. Nii tunnistusavaldus, registreerimistunnistus kui ka koopia teie registreeritud teosest saadetakse kohtusse ning juristile kohtumenetluses tõendina kasutamiseks.

 

Ühinemine

Kõik eelnevad siseriiklikud ja rahvusvahelised Autoriõiguse Koja veebilehed on nüüdseks koondatud aadressile copyrighthouse.org.