Mis on autoriõigus?

Autoriõigus on autorile kuuluvate isiklike ja varaliste õiguste kogum. Autoriõiguseks nimetatakse ka juriidiliste normide kogumit, mis autorite õigusi käsitlevad. Eestis käsitleb autorite õigusi ja nende kaitset Autoriõiguse seadus.

Autoriõigus tekib kirjandus-, kunsti- ja teadusteostele. Teos on mis tahes originaalne tulemus kirjanduse, kunsti või teaduse valdkonnas, mis on väljendatud mingisuguses objektiivses vormis ja on tajutav ning reprodutseeritav. Autorile kuuluvad isiklikud ja varalised õigused.

Autoriõigus teosele tekib teose loomisega. Teos on loodud hetkel, mil see on väljendatud mingis objektiivses vormis, mis võimaldab selle tajumist ja kopeerimist. Autoriõigus laieneb teile seega ka siis, kui näiteks pildistate. Autoriõiguse tekkimiseks ei pea teost registreerima.

Ehkki autoriõiguse kehtimiseks ei pea teost registreerima, soovitame tungivalt seda siiski teha. Juhul, kui keegi peaks teie autoriõigust rikkuma, on teil alati olemas registreerimistunnistus oma autoriõiguse tõestamiseks.

 

Ühinemine

Kõik eelnevad siseriiklikud ja rahvusvahelised Autoriõiguse Koja veebilehed on nüüdseks koondatud aadressile copyrighthouse.org.