Milleks autoriõigust registreerida?

Paljud loomeinimesed on arvamusel, et autoriõiguse registreerimist võib lükata edasi kuniks seda lõpuks tarvis läheb. Mida nad kahjuks aga ei tea, on see, et mõni pahatahtlik isik võib iga hetk registreerida nende teose ning väita end olevat selle autor. Kuidas te end tunneksite, kui keegi võtaks teie laulu või mõne muu loometeose ning registreeriks selle enda nimele? Ärge laske sel juhtuda!

Vastavalt Autoriõiguse seadusele hakkab teosele kehtima autoriõigus sellest hetkest, mil see on väljendatud mingisuguses objektiivses vormis ja on selle vormi kaudu tajutav ning reprodutseeritav kas vahetult või mingi tehnilise vahendi abil.

Ilmselt mõtlete, et "väga hea, minu laul on kaitstud" ning avalikustate selle internetis. Ühel päeval aga võite avastada, et keegi teine on võtnud teie laulu, avaldanud selle omaenda veebilehel ning müüb seda enda nime all.

Nüüdseks olete olukorras, kus teil on vaja tõestada, et antud laulu autor olete ikkagi teie. Selleks on teil vaja kuupäevalist ning ajalist tõestust, et teie teos eksisteeris juba enne seda, kui pahatahtlik isik selle endale omistas.

Just seepärast ongi autoriõiguse registreerimine äärmiselt oluline. Juhul kui teie laul või muu loometeos on registreeritud sõltumatu kolmanda osapoole teenuseosutajaga nagu on seda Autoriõiguse Koda, on teil põhjalikult dokumenteeritud tõend oma autoriõigusest koos kuupäeva- ning ajatempliga.

Nüüd siis mõistate, miks on oluline oma autoriõigus registreerida nii varakult kui võimalik ja kindlasti enne seda, kui selle kusagil avalikustate. Isegi kui teie teos ei ole veel täielikult valmis, on oluline see koheselt registreerida. Autoriõiguse Kojas saate iga teose kohta alati ja piiramatul hulgal registreerida uusi versioone, ilma juurde maksmata. Registreerides oma teose arengu jooksul mitmeid uusi versioone, lisate tõestust oma autoriõigusele, kuna näitate teose loomulikku arengut.

 

Ühinemine

Kõik eelnevad siseriiklikud ja rahvusvahelised Autoriõiguse Koja veebilehed on nüüdseks koondatud aadressile copyrighthouse.org.