Korduma kippuvad küsimused

Sisukord

Mida kujutab endast autoriõigus?

Autoriõigus on autorile kuuluvate isiklike ja varaliste õiguste kogum. Autoriõiguseks nimetatakse ka juriidiliste normide kogumit, mis autorite õigusi käsitlevad. Eestis käsitleb autorite õigusi ja nende kaitset Autoriõiguse seadus

Kuidas oma teost autoriõigusega kaitsta?

Levinud eksiarvamus on, et kui autor loob teose, peab autoriõiguse kehtimiseks olema teos ilmtingimata registreeritud. Tegelikult kehtib autoriõigus kõikidele teostele automaatselt nende loomise hetkest peale. Erinevalt kaubamärgist ja patendist ei ole autoriõigus midagi sellist, mille väljastab teile mõni asutus. Küll aga võib autoriõiguse tõestamine olla keeruline, kui mitte võimatu, juhul kui seda ei ole registreeritud.

Milleks kasutada Autoriõiguse Koja teenust?

Registreerides oma autoriõiguse Autoriõiguse Kojas, tagatakse teile sõltumatu kolmas isik, kes aitab teil tõestada oma autoriõigust. Üks paljudest eelistest, miks registreerida teos Autoriõiguse Kojas, on see, et me hoiustame reaalset koopiat teie teosest (autoriõiguse objektist). Autoriõiguse rikkumise korral ei ole meil mitte ainult andmed tõestamaks teie autoriõiguse registreeringut ning selle läbiviimise kuupäeva ja kellaaega, vaid meil on lisaks ka tõestus faili koopia näol. Autoriõiguse Kojas tagame teie failide üleslaadimiseks turvalise serveri. Seejärel teie failid eemaldatakse kiirelt serverist, krüpteeritakse ning hoiustatakse tulekindlates andmeseifides erinevates geograafilistes asukohtades. Lisaks kehtib teie autoriõigus 175 riigis. Te maksate ka ainult ühte konkreetset tasu. Seda loetelu võib jätkata.

Kes pakub riiklikku autoriõiguse registreerimise teenust Ühendkuningriigis?

Ühendkuningriigis puudub riiklik autoriõiguse registreerimise teenuseosutaja.

Millistele teostele on võimalik autoriõigust registreerida?

Autoriõigust on võimalik registreerida teostele. Autoriõiguse seaduse kohaselt loetakse teoseks “mis tahes originaalset tulemust kirjanduse, kunsti või teaduse valdkonnas, mis on väljendatud mingisuguses objektiivses vormis ja on selle vormi kaudu tajutav ning reprodutseeritav kas vahetult või mingi tehnilise vahendi abil. Teos on originaalne, kui see on autori enda intellektuaalse loomingu tulemus“ (AutÕS § 4 (2)).

Kas autoriõigust on võimalik registreerida logole või nimele?

Logo puhul kehtib autoriõigus ainult selle disainelementidele. Kui logo sisaldab ka nime, pealkirja või hüüdlauset, siis selle kaitsmiseks tuleb registreerida kaubamärk.

Kas autoriõigust on võimalik registreerida ideele?

Ideele ei saa registreerida autoriõigust. Kui teil on tekkinud mõni idee, mida soovite kaitsta, tuleb teil ühendust võtta Patendiametiga.

Kui kasutan pseudonüümi, siis millise nime all oma autoriõiguse registreerima pean?

Konto loomisel peate kasutama oma pärisnime. Kui kasutate pseudonüümi, soovitame see teose registreerimisel ära märkida.

Kas teose registreerimisel on faili üleslaadimine konfidentsiaalne?

Teie faili üleslaadimine kui ka hoiustamine on täiesti konfidentsiaalne ja turvaline. Faili üleslaadimine toimub läbi krüpteeritud ühenduse, misjärel fail eemaldatakse kiirelt serverist ning hoiustatakse tulekindlates andmeseifides erinevates geograafilistes asukohtades. Kõikidele failidele on ligipääs vaid teil. Lisaks saab sama faili kohta tasuta üles laadida uusi versioone, mida hoiustatakse koos originaalfailiga.

Kas ma saan näha juba üleslaetud faile?

Jah, oma üleslaetud faile koos registreeringu infoga on võimalik näha, kui logite sisse oma töölauale. Samuti näete oma teose registreeringut Autoriõiguse Koja registreeritud teoste kataloogis. Turvakaalutlustel ei ole võimalik faile alla laadida. Kui olete mingi põhjusel oma faili kaotanud, palun võtke meiega ühendust.

Kui teen oma teosesse muudatusi, siis kuidas on võimalik viia need muudatused kooskõlla juba üleslaetud failiga?

Teosesse muudatuste tegemisel ei ole tarvis originaalfaili kustutada. Piisab vaid uue versiooni üleslaadimisest kasvõi suvalise nimega, kuna süsteem salvestab selle automaatselt samasuguse nimega, mida kannab ka originaalfail. Süsteem lisab automaatselt igale failile kuupäeva- ning ajatempli, mistõttu on kerge kindlaks teha, millise failiversiooniga on tegu.

Mis juhtub, kui Autoriõiguse Koda lakkab tegutsemast?

Et garanteerida teie registreeritud failide säilimist, võetakse kasutusele juba väljatöötanud valmisolekukava, juhuks kui firma peaks lakkama tegutsemast. Autoriõiguse Koda on sõlminud lepingu maineka Ühendkuningriigis tegutseva ettevõttega. Lepingu kohaselt jäävad kõik autoriõiguse registreeringud kehtima. Kliendid saavad ka edaspidi oma autoriõigust registreerida ning ka tunnistusavalduste väljastamist jätkatakse.

Mida peaksin tegema, kui minu registreeritud autoriõigust on rikutud?

Esiteks palume teil võtta ühendust isikuga, kes teie autoriõigust on rikkunud, informeerides teda sellest, et teie teos on registreeritud Autoriõiguse Kojas. Kui antud isik ei nõustu teie teose kasutamise lõpetamisega, andke meile kindlasti teada. Teie palvel väljastab Autoriõiguse Koda tasuta tunnistusavalduse koos koopiaga teie teosest otse teie juristile.

Kuidas keegi teada saab, et minu teos on registreeritud?

Iga uue teose registreerimise järel saadetakse teile e-kiri, mis sisaldab registreerimistunnistust ja väikest pilti, mille võite kasutada oma veebilehel või teosel. Teie teose registreering kantakse avalikku Autoriõiguse Koja registreeritud teoste kataloogi, tingimusel et olete selleks andnud loa. Kataloog on kõigile avalik, mistõttu on kerge veenduda, millised teosed on tõepoolest registreeritud.

Kas minu autoriõiguse kaitse kehtib rahvusvaheliselt?

Teie autoriõiguse kaitse kehtib kõigis 175 riigis, mis on alla kirjutanud Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsioonile.

Kas faili üleslaadimisele kehtivad mahupiirangud?

Brauseri enda piirangute tõttu kehtib 2GB limiit iga üleslaetava faili kohta, mis on aga täiesti piisav pea igaks olukorraks. Kui teil peakski faili suurus ületama 2GB, soovitame kasutada faili tükeldajat (ingl file splitter) ning fail mitmes osas üles laadida.

Kuidas registreerida autoriõigust veebilehele?

Kui soovite kaitsta oma veebilehte, ei piisa vaid HTML faili registreerimisest. Selleks, et registreerida kogu veebilehe sisu (pildid, disain jm veebilehe elemendid), palun tehke nõnda:

  1. vajutage brauseri menüüs File nuppu ning valige Save page as (ee Salvesta veebileht kui);
  2. avanevas aknas valige Webpage, complete (ee Veebileht, täielik) ning salvestage see arvutisse uude kausta. See kaust sisaldab kogu teie veebilehe sisu, millest on võimalik veebileht täielikult taasluua;
  3. seejärel pakkige kaust kokku ZIP failiks ning laadige üles oma Autoriõiguse Koja kontole.

Erinevate brauserite (Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, Microsoft Edge jm) puhul võivad antud toimingud mõningal määral erineda.

Kas pean raamatus oma autoriõiguse eraldi ära märkima?

Mõistlik oleks teha. Sellisel juhul võib tekst välja näha umbes selline:

© Teie nimi, aasta. Kõik õigused kaitstud

Ükski osa sellest raamatust ei kuulu reprodutseerimisele või edastamisele ükskõik millises vormis ning mistahes tingimustel, ei elektroonselt ega mehaaniliselt, sealhulgas fotode kopeerimine ja salvestamine, mistahes informatsiooni talletamine ega varundamine, ilma autori kirjaliku nõusolekuta.

Kas on võimalik oma autoriõigus edasi müüa akadeemilisele asutusele, kui viimasel on soov minu teost edaspidi välja anda?

Jah, teil on õigus oma autoriõigus edasi müüa mistahes akadeemilisele asutusele. Mõistlik oleks seda teha kirjalikus vormis kas teie endi, juristi või volitatud esindaja juuresolekul.

Kas on võimalik oma autoriõiguse registreeringut kustutada?

Olgugi, et faile on võimalik kustutada, soovitame siiski nad kõik alles jätta. Sama teose erinevad versioonid lisavad tõestust teie autoriõigusele, kuna näitavad teose loomulikku arengut lõpptulemuseni välja. Seetõttu soovitame oma teose muutumise korral laadida üles iga selle uus versioon. Süsteem lisab automaatselt igale failile kuupäeva- ning ajatempli, mistõttu on kerge kindlaks teha, millise failiversiooniga on tegu.

 

Ühinemine

Kõik eelnevad siseriiklikud ja rahvusvahelised Autoriõiguse Koja veebilehed on nüüdseks koondatud aadressile copyrighthouse.org.

Latest Registered Works

Listed below are the latest copyright registrations as shown in the Copyright House Directory of Registered Works. Mention of your works in the directory is optional.