Koopia autoriõiguse objektist

Enamik autoriõiguse registreerimise teenuseosutajaid kasutab autoriõiguse kuuluvuse tõendamiseks faili digitaalset kontrollsummat, mis luuakse kasutades MD5 räsialgoritmi. Meie seisukoht on, et antud meetod ei ole piisavalt veenev tõend kohtus kasutamiseks, seetõttu loome alati teie autoriõiguse objektist (teosest) reaalse koopia, mida juristid saavad näha, kuulata või lugeda, juhul kui peaks aset leidma autoriõiguse rikkumine (plagiaatlus).