Kasutustingimused

Kasutades meie teenuseid, nõustute allolevate kasutustingimustega.

Ettevõte

 1. Autoriõiguse Koda ei oma autoriõigust ühelegi teosele, mida klient läbi veebikeskonna üles laeb ning oma nimele registreerib. Luues oma isikliku kasutajakonto, on teil võimalik üles laadida ning registreerida oma loometeoseid, mille kohta teile väljastatakse kuupäeva- ning ajatempliga registreerimistunnistus. Viimane on vajalik selleks, et tõestada oma autoriõigust, juhul kui peaks aset leidma autoriõiguse rikkumine (plagiaatlus).

 2. Autoriõiguse Koda ei ava mitte ühtegi teie poolt üleslaetud faili. Kõik failid krüpteeritakse ning hoiustatakse tulekindlates andmeseifides erinevates geograafilistes asukohtades, et vältida andmekadu ning tagada teie failidele pidev ligipääs.

 3. Autoriõiguse Kojal on õigus viia sisse muudatusi nii kodulehel kui ka reklaammaterjalides, et parandada vigu või kõrvaldada puudujääke, ilma et klient muudatuste eest vastutama peaks.

 4. Autoriõiguse Kojal on õigus teha koopiaid registreeritud teostest ning hoiustada neid krüpteeritud kujul tulekindlates andmeseifides erinevates geograafilistes asukohtades. Kõiki faile ja nende koopiaid käsitletakse eriti konfidentsiaalsetena.

 5. Autoriõiguse Kojal on õigus teha aeg-ajalt muudatusi pakettide hindades. Muudatused ei puuduta neid kliente, kes oma paketi eest on juba tasunud. Kui olete valinud osamaksega paketi (nt iga kuu uuenev pakett), siis küsitakse teilt iga kord sama summa, millega paketi esmakordselt tellisite. Kui peaks aga tekkima olukord, et makse tegemine läbi PayPal keskkonna ebaõnnestub, siis tuleb algatada uus ühekordne või osamakse, et muuta või jätkata oma paketi kasutamist. Sellisel juhul tuleb teil maksta seda hinda, mis sel hetkel paketi puhul kehtib. Et vältida olukorda, kus teie makse ebaõnnestub, soovitame veenduda allolevas infos:

  a) maksekuupäeval on teie PayPal kontrol piisav summa;
  b) teie krediikaardi andmed PayPal kontol on ajakohased;
  c) teie e-posti aadress PayPal kontol on samuti ajakohane;
  d) loete kõiki kirju, milles PayPal võib teid teavitada, et eesootava makse tasumine ei ole võimalik.

 6. Kogu teavet, mida jagate Autoriõiguse Kojaga, käsitletakse rangelt konfidentsiaalsena. Autoriõiguse Koda ei vastuta konfidentsiaalsuse eest selle info puhul, mis on juba avalikkusele kättesaadav.

 7. Autoriõiguse koda ei vastuta faili kaotsimineku, kahjustumise või mis iganes kahju eest, mis tekib kliendi enda süül, näiteks loetamatu või ebakorrektse teabe jagamise või arvuti rikke tõttu faili üleslaadimisel. Kliendi kohustus on teha kindlaks, et tema fail on üleslaetud korrektselt. Seda on võimalik kontrollida kohe peale faili üleslaadimist.

 8. Autoriõiguse Koda ei vastuta teenuse võimalike viivituste ega tõrgete eest, mis on väljaspool ettevõtte kontrolli.

 9. Autoriõiguse rikkumise ilmnemisel väljastab Autoriõiguse Koda sõltumatu, kolmanda osapoole tõendi teie autoriõiguse kohta, samuti ka tasuta tunnistusavalduse kohtumenetluses kasutamiseks. Kõik ülejäänud kohtumenetlusega seotud kulud peab katma klient.

 10. Autoriõiguse Kojal on õigus viia oma teenustesse sisse muudatusi kas turvakaalutlustel või et täita seadusejärgseid nõudmisi. Ettevõte ei ole kohustatud muudatustest kliente teavitama.

 11. Äärmiselt ebatõenäolisel juhul, kui Autoriõiguse Koda peaks lakkama tegutsemast, antakse kliendibaas üle tunnustatud partnerettevõttele. Lepingu kohaselt jäävad kõik autoriõiguste registreeringud kehtima. Kliendid saavad ka edaspidi oma autoriõigust registreerida ning ka tunnistusavalduste väljastamist jätkatakse.

 12. Kõik registreeritud teosed avaldatakse vaikimisi Autoriõiguse Koja registreeritud teoste kataloogis. Kataloog on avalikkusele kättesaadav ning on mõeldud teistele näitamaks, et olete oma teose registreerinud. Ainus info, mida kataloogis teie teose kohta kuvatakse, on teose pealkiri, autori nimi, registreerimise kuupäev ja kellaaeg, registreerimise ID-kood ning muu põhiline info. Kataloogi kasutades ei ole aga avalikkusele kättesaadav teie teose sisu. Oma teoste kuvamine kataloogis ei ole kohustuslik. Kui soovite, et teie teost kataloogis ei kuvataks, palun võtke meiega ühendust ning teie sissekanne saab eemaldatud.

Kliendid

 1. Konto loomisel tuleb teil kasutada kordumatut kasutajanime ning salasõna. Lisaks tuleb sisestada põhilised isikuandmed koos e-posti aadressiga. Autoriõiguse Koda ei jaga teie isikuandmeid kolmandate osapooltega.

 2. Teenuse kasutamisel nõustute mitte esinema võõra nime all.

 3. Soovitame tungivalt, et te oma kasutajanime ja parooli hoiaksite turvaliselt ning ei jagaks teiste isikutega. Kui ka teie sisselogimise andmed peaksid sattuma võõraste isikute kätte, ei ole neil siiski võimalust teie faile näha ega alla laadida.

 4. Autoriõiguse registreerimisel kinnitate, et olete teose tegelik omanik. Võõra isiku intellektuaalse omandi registreerimine enda nimele on seadusevastane. Kui omistate teadlikult võõra isiku intellektuaalse omandi enda nimele, olete kohustatud tasuma mistahes kahju, mida olete tekitanud Autoriõiguse Kojale.

 5. Oluline on meeles pidada, et autoriõigust on võimalik registreerida vaid teostele (kaubamärgid ja patendid ei kuulu teoste alla). Kui teil tekib sellega seoses kahtlusi, soovitame konsulteerida juristiga või kontakteeruda Eesti Autorite Ühinguga.

 6. Teie paketi tellimus kehtib vaid tasutud perioodi kohta. Osamaksega paketi puhul tuleb tasuda kogu tellitud perioodi eest. Kui katkestate osamaksega paketi tellimuse enne kogusumma tasumist, siis teie autoriõiguse registreeringud lakkavad kehtimast. Sel juhul ei ole Autoriõiguse Kojal enam võimalik teie autoriõigust tõestada.

 7. Teenuse kliendina olete nõus hoidma oma isikuandmeid ning e-posti aadressi ajakohasena, et Autoriõiguse Kojal oleks alati võimalus teid teavitada ees ootavatest maksetest. Need andmed on vajalikud ka selleks, et saaksime teiega ühendust võtta juhul, kui tekib küsimusi teie registreeritud teose kohta.

 8. Teil on alati võimalus oma konto kustutada, mille puhul konto tegevus peatatakse, kuid kustutatakse vaid pärast aegumiskuupäeva möödumist. Konto kustutamise puhul ei tagastata paketis allesjäänud summat.

 9. Teenuse kasutajana nõustute mitte üles laadima viiruseid ega muud pahavara, samuti mitte häkkima ega mis tahes muul viisil kuritarvitama ettevõtte süsteeme. Kui Autoriõiguse Koda tuvastab, et olete läbi viinud eelnimetatud toiminguid, on ettevõttel õigus piirata teie ligipääsu oma kontole.

Üldine

 1. Kasutustingimused moodustavad õiguslikult siduva kokkuleppe Autoriõiguse Koja ja selle klientide vahel.

 2. Teenuse kasutajana nõustute täielikult hüvitama kõik kahjud, mida tekitate Autoriõiguse Kojale kasutustingimusi rikkudes.

 3. Kui mistahes siin lehel nimetatud tingimustest kuulutatakse pädeva asutuse poolt kehtetuks, jäävad ülejäänud tingimused siiski kehtima.

 4. Siin lehel kirjeldatud tingimusi kaitsevad ja tõlgendavad Inglismaa seadused ning käesolevad osapooled alluvad täielikult Inglismaa kohtusüsteemi seadusandlusele.

 5. Autoriõiguse Koda on Inglismaal registreeritud ettevõte registrikoodiga 07058007. Ettevõtte peakontor asub aadressil 19 Gardenia Close, Rendlesham, Suffolk, IP12 2GX.