Heliteose autoriõigus

Alates hetkest, mil loote heliteose (laulu, instrumentaalpala vms), hakkab teie teosele automaatselt kehtima autoriõigus.

Heliteose loojana on teil õigus

  1. teost kopeerida;
  2. levitada;
  3. avalikus kohas esitada;
  4. teistele laenata avalikus kohas esitamiseks;
  5. kujutada oma nime teose koopiatel;
  6. teost muuta/töödelda;
  7. teost eetrisse anda.

Teose muusika ning lüürika peab olema teie enda originaallooming.

Arranžeering

Arranžeering on muusikas heliteose töötlus, mille käigus heliteosest eemaldatakse või sellele lisatakse uut muusikalist materjali, nii et tulemuseks on uus, loominguliselt iseseisev ja algsest heliteosest sõltumatu teos.

Autoriõiguse seaduse järgi on arranžeering tuletatud teos, millele samuti kehtib autoriõigus.

Millele täpselt minu autoriõigus kehtib?

Kui te loote originaalheliteose, siis kogu muusika, lüürika, ning CD ümbrise disaini autoriõigus kuulub automaatselt teile. Sellegipoolest soovitame tungivalt oma autoriõigus registreerida. Autoriõiguse Koda pakub sõltumatut, kolmanda osapoole autoriõiguse registreerimise teenust, mis annab kindluse, et plagiaatluse korral on teil alati olemas tõestus oma autoriõigusest.

Eksisteerib kahte tüüpi heliteose autoriõigust

  1. heliteose enda autoriõigus
  2. fonogrammitootja autoriõigus

Autoriõiguse märge

Peale seda, kui olete oma heliteose valmis saanud ning kirjutanud selle CDle või avalikustanud veebilehel, on otstarbekas neile kinnitada autoriõiguse märge. Autoriõiguse märge võib välja nagu allpool näidatud:

1. © Artisti nimi, aasta, Kõik õigused kaitstud

2. Ⓟ Artisti nimi, aasta, Kõik õigused kaitstud

Märge Ⓟ tähistab fonograafilise meediumi autoriõigust. Mõlemad märked erinevad üksteisest põhimõtteliselt, seega vastav märge peab olema korrektselt valitud.

Kokkulepped ansambli liikmete vahel

Kui olete ansambli liige ning teie muusikateos või selle osad on loodud koostöös teiste liikmetega, tekib ühine autorsus. Otstarbekas on koostada kirjalik kokkulepe sellest, kes ja millist osa heliteosest omab. Kokkulepe peaks ka kirjeldama, mis saab autoriõigusest, kui keegi ansambli liikmetest peaks ansamblist välja astuma või kui ansambel läheb lahku. Mõistlik oleks kokkuleppele alla kirjutada juristi juuresolekul.

Autoriõiguse tõestus

Lisaks autoriõiguse registreerimisele Autoriõiguse Kojas, on kasulik alati teha koopiaid demodest, mida saadate plaadifirmadele või kirjastajatele.

Samuti on oluline näidata oma heliteose loomulikku arengut. Seepärast on igas paketis tasuta võimalus iga heliteose kohta laadida üles piiramatul hulgal uusi versioone. Originaalfaili ei kustutada, vaid hoitakse alles koos uute versioonidega. Kõik see lisab tõestust teie autoriõigusele.

Heliteose registreerimine

Oluline on teada, et autoriõiguse registreerimisel ei tohi faile üles laadida otse CD plaadilt, vaid need tuleb esialgu ümber teisendada (konverteerida) MP3 või WAV formaati. Soovitame MP3 formaati, mis võtab märksa vähem ruumi ning lühendab ajaliselt failide üleslaadimist.

 

Järgmine: "Vaese mehe autoriõigus"

 

Siin lehel olev info ei ole põhjalik juhend ega juriidiline nõuanne, vaid on lühike ülevaade, et laiendada oma teadmisi autoriõigusest. Mõningates erandolukordades ei pruugi antud info olla kohaldatav.

Ühinemine

Kõik eelnevad siseriiklikud ja rahvusvahelised Autoriõiguse Koja veebilehed on nüüdseks koondatud aadressile copyrighthouse.org.

Latest Registered Works

Listed below are the latest copyright registrations as shown in the Copyright House Directory of Registered Works. Mention of your works in the directory is optional.