Autoriõiguse registreerimine Saksamaal

Saksamaa on ühinenud Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsiooniga, mistõttu autori iga teos (olgu siis autor saksa päritolu või kui teos on avaldatud Saksamaal), on automaatselt autoriõiguse kaitse all nii Saksamaal kui ka kõigis 175 riigis, mis on ühinenud konventsiooniga. Tegemist on rahvusvahelise konventsiooniga, millele kirjutati alla 1886. a ning mille eesmärk on võimalikult tõhusal ja ühtlasel viisil kaitsta autorite õigusi nende kirjandus- ja kunstiteostele.

Enamikes riikides hakkab autoriõigus kehtima teosele koheselt selle loomise hetkest peale. Praegusel ajal on aga internetis levivale infole üsnagi kerge ligipääs, mis annab võimaluse autori teost nõusolekuta kopeerida või selle loomist enda nimele omistada. Selliste olukordade vältimiseks tulebki autoriõigus koheselt registreerida.

Autoriõiguse Koda pakub sõltumatut, kolmanda osapoole autoriõiguse registreerimise teenust koos mitmete eelistega võrreldes teiste teenusepakkujatega. Näiteks pakume nii tasuta registreerimistunnistust kui ka tasuta tunnistusavaldust kohtus kasutamiseks. Kõikide meie poolt pakutavate eelistega võite tutvutda pakettide lehel.

Kui soovite registreerida autoriõigust meie saksakeelsel lehel, palun külastage https://de.copyrighthouse.org. Pöörame teie tähelepanu sellele, et kui registreerite oma konto saksakeelsel veebilehel, ei ole võimalik sama kontoga sisse logida eestikeelsel veebilehel https://ee.copyrighthouse.org.