Autoriõiguse registreerimine

Elades infoajastul, on meil võimalik olla üksteisega ühenduses nagu ei kunagi varem, mistõttu on ka info leidmine pea kõige või kõigi kohta vaid mõne hiirekliki kaugusel. Kuna enamik meie loometeostest on salvestatud digitaalsel kujul ning on enamasti saadaval ka internetis, on seda olulisem kaitsta oma autoriõigusi. Seetõttu on oluline oma loometeosed viivitamata registreerida.

Autoriõiguse Kojas on nii autoriõiguse registreerimine kui ka autoriõiguse üleandmine äärmiselt lihtne.

 

Ühinemine

Kõik eelnevad siseriiklikud ja rahvusvahelised Autoriõiguse Koja veebilehed on nüüdseks koondatud aadressile copyrighthouse.org.