Autoriõiguse kestus

Peamised autoriõigusega kaitstud valdkonnad on kirjandus, draama, muusika ja kunst (lisainfot nende valdkondade kohta leiate lehelt Mis on autoriõigus?).

Üldreeglina kehtib autoriõigus autori kogu eluaja jooksul ja 70 aastat pärast tema surma. Seega näiteks filmiteose puhul alustatakse 70 aasta lugemist pärast viimase režissööri, stsenaristi või helilooja surma.

Teose võib luua üks isik või mitu isikut ühiselt. Mitme isiku ühine panustamine teose loomisse toob kaasa ühise autorsuse. Sellisel juhul alustatakse 70 aasta lugemist pärast viimase kaasautori surma.

Erandid

  • Kuni aastani 2012 kehtis autoriõigus heliteosele 50 aastat peale autori surma. 2011. a võeti Euroopa Liidus vastu direktiiv, millega pikendati autoriõiguse kestust 70 aastani. Antud direktiiv jõustus üleliiduliselt 2013. aastani.
  • Raadiosaatele kehtib autoriõigus 50 aastat alates selle aasta lõpust, mil raadiosaade loodi.
  • Tüpograafilisele paigutusele kehtib autoriõigus 25 aastat alates selle aasta lõpust, mil ta esimest korda avaldati.

 

Siin lehel olev info ei ole põhjalik juhend ega juriidiline nõuanne, vaid on lühike ülevaade, et laiendada oma teadmisi autoriõigusest. Mõningates erandolukordades ei pruugi antud info olla kohaldatav.

Ühinemine

Kõik eelnevad siseriiklikud ja rahvusvahelised Autoriõiguse Koja veebilehed on nüüdseks koondatud aadressile copyrighthouse.org.