Autoriõigus

Järgnevatel lehtedel anname põhjaliku määratluse autoriõiguse olemusest, räägime Autoriõiguse seadusest ja selgitame, miks on oluline autoriõiguse registreerimine. Oluline ei ole mitte vaid autoriõiguse kiire registreerimine, vaid ka usaldusväärse teenusepakkuja valimine.

Samuti anname ülevaate autoriõigusega seotud seadusloomest ning 1886. aastal allkirjastatud Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsioonist.

Kuna autoriõigus on oma olemuselt küllaltki keeruline, oleme valmis teinud eraldi lehed, et seletada lahti autoriõiguse tingimused teose ühise autorsuse puhul.

Lisaks selgitame, mida autoriõigus kaitseb ning mida ta ei kaitse. Saate ka teada, kui kaua autoriõigus kehtib ning millised negatiivsed küljed ümbritsevad odavat autoriõiguse registreerimise meetodit, teisisõnu "vaese mehe autoriõigust".

 

Järgmine: Mis on autoriõigus?

 

 
 

Siin lehel olev info ei ole põhjalik juhend ega juriidiline nõuanne, vaid on lühike ülevaade, et laiendada oma teadmisi autoriõigusest. Mõningates erandolukordades ei pruugi antud info olla kohaldatav.

Ühinemine

Kõik eelnevad siseriiklikud ja rahvusvahelised Autoriõiguse Koja veebilehed on nüüdseks koondatud aadressile copyrighthouse.org.